Aanvraagformulier

Aanvraagformulier verzoek financiƫle ondersteuning
Download onderstaand formulier, ondertekent door bevoegd persoon, die in de aanvraag wordt genoemd.
aanvraagformulier stimuleringsfonds-gdw

Welke projecten komen in aanmerking en onder welke voorwaarden ?
In aanmerking komen de projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden.

Voorwaarden
1. Onze doelgroepen zijn alle inwoners van de gemeente De Wolden ongeacht leeftijd en achtergrond
2. Projecten moeten aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd
3. Realisatie van projecten c.q. bestedingen van gelden dienen binnen 2 jaar na toekenning van financiƫle ondersteuning plaats te vinden
4. Wij willen dat ons logo wordt getoond bij de opstart van de nieuwe software

Beperkingen
1. Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel
2. Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning van het fonds betreft een bepaalde periode en is nooit permanent van karakter
3. Projecten van de overheid of van een overheidsinstelling komen niet in aanmerking