Ontstaan

De Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden is ontstaan na het beëindigen van de activiteiten van Stichting Glasvezel de Wolden en het middels een statutenwijziging oprichten van Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden op 17 november 2020.

Na de verkoop van de aandelen werd het mogelijk om dit fonds op te richten en de mogelijkheid te geven om extra activiteiten met het glasvezelnetwerk te onderzoeken en ideeën te realiseren.